Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Literatura do programów

Informacje szczegółowe o książce

Grapher. Podręcznik użytkownika oraz Suplement - ISBN 9788392053170

Grapher. Podręcznik użytkownika oraz Suplement

ISBN 9788392053170

Autor: Zbigniew Galon

Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Dostępność: Wysyłka w ciągu 2-3 dni

156,45 zł

Cena: 99,00 zł


ISBN13:      

9788392053170

Autor:      

Zbigniew Galon

Oprawa:      

Paperback

Rok Wydania:      

2009

Ilość stron:      

408

Podręcznik,który oddajemy w ręce użytkowników programu GRAPHER jest pierwszą pozycją w języku polskim poświęconą temu programowi. Celem, jaki nam przyświecał, było przekazanie czytelnikowi materiału pozwalającego na zapoznanie się z możliwościami programu w zakresie tworzenia wykresów i edycji ich parametrów. Podręcznik zawiera przegląd  większości procedur oferowanych  przez program,ale zakłada on jednak umiejętność poruszania się użytkownika po aplikacjach środowiska Windows.
W kolejnych rozdziałach omówione zostały kolejne etapy pracy z programem. Omówiono elementy interfejsu użytkownika, okna edycji wykresów i okna arkusza danych. Zaprezentowano możliwości w zakresie operacji w arkuszu danych oraz rolę managera obiektów w pracy z programem. Obszernie omówiono zagadnienia związane z tworzeniem wykresów 2D i 3D oraz edycją ich parametrów. Zaprezentowano takie unikalne cechy pragramu jak wykresy z wielokrotnymi osiami liczbowymi, mechanizm przerywania osi liczbowych, generowanie krzywych dopasowania, edytowanie struktury dwuwymiarowej wzorów matematycznych jako opisy na wykresach czy wielowarstwowe prezentacje 3D.

1 CO ZAWIERA TEN PODRĘCZNIK? 
1.1 CZĘSTO UŻYWANE POJĘCIA
2 DO CZEGO SŁUŻY GRAPHER?
2.1 INSTALACJA PROGRAMU 
2.2 DOKUMENTACJA
2.3 UAKTUALNIANIE WERSJI PROGRAMU 
3 PIERWSZY WYKRES 
3.1 DANE DO WYKRESU 
3.2 TWORZENIE WYKRESU 
3.3 MODYFIKACJA WYKRESU
3.4 OSIE LICZBOWE 
3.5 KILKA WYKRESÓW WE WSPÓLNYM UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH 
4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
4.1 RODZAJE OKIEN ROBOCZYCH 
4.1.1 Okno projektu graficznego 
4.1.2 Okno arkusza danych  
4.1.3 Okno regularnej siatki wartości 
4.2 OKNA MANAGERÓW 
4.3 WSTĄŻKI ZAMIAST PASKÓW NARZĘDZIOWYCH  
4.3.1 Powiększenie fragmentu rysunku jako odrębny obiekt 
4.3.2 Wyrównywanie położenia obiektów 
4.4 ZAKŁADKI POLA ROBOCZEGO 
4.5 PASEK STANU 
4.6 LINIJKI WYSKALOWANE W JEDNOSTKACH STRONY 
4.7 STANDARDOWE OKNA EDYCJI ATRYBUTÓW OBIEKTÓW  
4.7.1 Atrybuty punktu 
4.7.1.1 Wybór rodzaju symbolu 
4.7.2 Atrybuty linii
4.7.3 Atrybuty wypełnienia obszaru 
4.7.4 Atrybuty tekstu  
4.7.5 Wybór koloru obiektów indywidualnych 
4.7.6 Wybór rodzaju kreskowania linii
4.7.7 Wybór desenia wypełnienia obszaru 
4.7.8 Wybór palety gradacji kolorów 
4.8 OKNO EDYTORA TEKSTU 
4.8.1 Mechanizm tekstów linkowanych
4.9 OKNO FORMATU ETYKIET
5 OKNO EDYCJI WYKRESU 
5.1 WSTĄŻKA NARZĘDZIOWA OKNA WYKRESU 
5.1.1 Zakładka File
5.1.1.1 Rodzaje plików
5.1.1.2 Szablony projektów
5.1.2 Zakładka Home
5.1.3 Zakładka Developer
5.1.4 Zakładka View
5.2 KONFIGURACJA ŚRODOWISKA PROGRAMU PO INSTALACJI 
6 PRACA Z ARKUSZEM DANYCH
6.1 OTWIERANIE PLIKÓW  
6.2 SYSTEM MENU OKNA ARKUSZA DANYCH 
6.2.1 Zakładka File okna arkusza danych 
6.2.2 Zakładka Home okna arkusza danych  
6.2.3 Zakładka Developer okna arkusza danych 
6.2.4 Zakładka Graphs okna arkusza danych
6.2.5 Zakładka View okna arkusza danych  
6.2.6 Zakładka Cells okna arkusza danych 
6.2.6.1 Sekcja Edit, operacje na komórkach arkusza 
6.2.6.2 Sekcja Find, przeszukiwanie arkusza 
6.2.6.3 Sekcja Format, atrybuty komórek arkusza 
6.2.6.4 Sekcja Data, operacje na danych 
6.2.6.4.1 Operacje na grupach danych
6.2.6.4.2 Obliczenia statystyczne 
6.3 ZAPISYWANIE I DRUKOWANIE ARKUSZA 
6.4 OGRANICZENIA WIELKOŚCI ARKUSZA I ZAKRESU LICZB 
7 PRACA Z MANAGEREM OBIEKTÓW 
7.1 DODAWANIE PROSTYCH OBIEKTÓW GRAFICZNYCH  
7.2 WZAJEMNE PRZYSŁANIANIE OBIEKTÓW 
7.3 GRUPOWANIE OBIEKTÓW 
7.4 MENU GŁÓWNE, POZYCJA ARRANGE 
7.5 EDYCJA PARAMETRÓW OBIEKTU INSET ZOOM
8 TWORZENIE WYKRESÓW
8.1 METODY TWORZENIA WYKRESÓW
8.1.1 Wybór w opcji Graph menu głównego
8.1.2 Kreator wykresów  
8.1.3 Tworzenie wykresu z poziomu arkusza danych 
8.1.4 Tworzenie wykresu na bazie szablonu 
8.2 WYKRESY JAKO OBIEKTY ZŁOŻONE 
8.3 EDYCJA PARAMETRÓW OSI LICZBOWYCH  
8.3.1 Osie liczbowe prostokątnego układu współrzędnych 
8.3.1.1 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka Axis
8.3.1.2 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka Grid Lines  
8.3.1.3 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka Tick Marks 
8.3.1.4 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka Tick Labels
8.3.1.5 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka Break Axis  
8.3.1.6 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka Line
8.3.1.7 Edycja parametrów osi liczbowej: zakładka 3D Settings 
8.3.2 Oś liczbowa w jednostkach czasu - oś kalendarzowa  
8.3.3 Ograniczenie wyświetlania skali osi liczbowej 
8.3.4 Osie liczbowe układu współrzędnych biegunowych 
8.3.4.1 Oś wartości kąta 
8.3.4.1.1 Edycja osi wartości kąta, zakładka Axis  
8.3.4.1.2 Edycja osi wartości kąta, zakładka Grid Lines 
8.3.4.1.3 Edycja osi wartości kąta, zakładka Tick Marks 
8.3.4.1.4 Edycja osi wartości kąta, zakładka Tick Labels
8.3.4.1.5 Edycja osi wartości kąta, zakładka Line 
8.3.4.2 Oś długości promienia 
8.3.5 Specjalne typy osi niektórych wykresów 2D 
8.3.5.1 Osie wykresu radarowego 
8.3.5.2 Oś x wykresu typu Box-Whisker Plot 
8.3.5.3 Oś x diagramu Stiff'a  
8.3.5.4 Osie diagramu trójkątnego 
8.4 POZOSTAŁE OPCJE W ZAKŁADCE GRAPHS WSTĄŻKI NARZĘDZIOWEJ 
8.4.1 Sekcja operacji na arkuszach danych Worksheet 
8.4.2 Digitalizacja 
8.4.3 Operacje na strukturze projektu
8.4.4 Magnifier, mechanizm powiększania fragmentu wykresu 
9 WYKRESY 2D 
9.1 EDYCJA PARAMETRÓW OBIEKTU ZŁOŻONEGO 2D 
9.1.1 Zakładka Title
9.1.2 Zakładka Between Fill 
9.1.3 Zakładka Background 
9.2 PARAMETRY WSPÓLNE DLA WYKRESÓW 2D
9.2.1 Wykresy 2D, zakładka Clipping  
9.2.2 Wykresy 2D, zakładka Labels
9.2.3 Wykresy 2D, zakładka Symbol
9.2.4 Wykresy 2D, zakładka Line 
9.2.5 Wykresy 2D, zakładka Fill 
9.3 WYKRESY W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH XY 
9.3.1 Wykres liniowo-punktowy 
9.3.1.1 Dodawanie nowego wykresu 
9.3.1.2 Dopasowanie krzywych
9.3.1.3 Krzywe ograniczające dla przedziałów ufności
9.3.1.4 Wykres liniowo-punktowy, zakładka Error Bars
9.3.1.5 Zmiana skali osi liczbowej
9.3.1.6 Różnicowanie symboli punktów dla wykresu liniowo-punktowego
9.3.1.7 Przerywane osie liczbowe 
9.3.2 Klasyfikowany wykres punktowy  
9.3.3 Wykres funkcji jednej zmiennej 
9.3.4 Wykres schodkowy
9.3.5 Wykres słupkowy 
9.3.5.1 Wykres słupkowy, zakładka Plot 
9.3.5.2 Wykres słupkowy, zakładka Bar Chart Groups 
9.3.5.3 Zakładka Clipping w wykresie słupkowym  
9.3.6 Wykres słupków pływających
9.3.7 Histogram 
9.4 WYKRESY WE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH
9.4.1 Wykres biegunowy 
9.4.2 Biegunowy wykres punktowy, klasyfikowany  
9.4.3 Biegunowy wykres słupkowy  
9.4.4 Wykres funkcji jednej zmiennej w układzie biegunowym 
9.4.5 Wykres radarowy 
9.4.6 Diagram rozetowy 
9.4.7 Wykres typu "róża wiatrów"  
9.5 DWUWYMIAROWE WYKRESY SPECJALNE  
9.5.1 Wykres typu "skrzynka z wąsami"
9.5.1.1 Etykiety wykresu typu „skrzynka z wąsami”
9.5.2 Wykres "bąbelkowy"
9.5.3 Wykresy giełdowe (Hi-Low-Close) 
9.5.4 Diagram kołowy 
9.5.5 Wykres Stiff'a 
9.5.6 Diagram trójkątny  
9.5.7 Wykres wektorowy 
9.5.8 Wykres kwantylowy typu Q-Q 
9.6 WYKRESY 2D Z WIELOKROTNYMI OSIAMI LICZBOWYMI
9.6.1 Przenoszenie wykresów techniką copy-and-past
9.6.2 Przenoszenie wykresów techniką drag-and-drop 
9.7 PROJEKTY WIELOWARSTWOWE 2D
9.8 TWORZENIE LEGENDY I JEJ MODYFIKACJE 
9.8.1 Mechanizm połączenia legendy z nazwą obiektu 
10 WYKRESY 3D W PROSTOKĄTNYM UKŁADZIE XYZ 
10.1 EDYCJA PARAMETRÓW OBIEKTU ZŁOŻONEGO 3D
10.1.1 Zakładka Title
10.1.2 Zakładka Back Wall
10.1.3 Zakładka 3D Settings 
10.1.3.1 Obroty interaktywne 
10.2 OSIE LICZBOWE NA WYKRESACH 3D 
10.3 WYKRESY 3D TYPU XYY
10.3.1 Wykres wstążkowy 
10.3.2 Wstążkowy wykres funkcji jednej zmiennej 
10.3.3 Przestrzenny wykres schodkowy
10.3.4 Przestrzenny wykres słupkowy
10.3.5 Przestrzenny wykres słupków pływających 
10.3.6 Histogram przestrzenny 
10.4 PRZESTRZENNY DIAGRAM KOŁOWY 
10.5 WYKRESY 3D TYPU XYZ 
10.5.1 Przestrzenny wykres liniowo-punktowy 
10.5.2 Przestrzenny wykres punktowy, klasyfikowany 
10.5.3 Przestrzenne słupki XYZ 
10.5.4 Przestrzenne pływające słupki XYZ 
10.5.5 Przestrzenny wykres bąbelkowy
10.5.6 Trójwymiarowy wykres wektorowy 
11 WYKRESY 3D W FORMIE MAP
11.1 GRIDDING
11.1.1 Blanking – maskowanie węzłów siatki
11.2 MAPY IZOLINII
11.2.1 Mapa izolinii w układzie XY na bazie pliku danych XYZ
11.2.1.1 Mapa izolinii, zakładka Plot
11.2.1.2 Mapa izolinii, zakładka Gridding 
11.2.1.3 Mapa izolinii, zakładka Background 
11.2.2 Mapa izolinii w układzie XZ na bazie pliku danych XYZ
11.2.3 Mapa izolinii w układzie XY na bazie siatki griddingu
11.2.4 Mapa izolinii w układzie XZ na bazie siatki griddingu  
11.2.5 Wykresy izoliniowe funkcji dwóch zmiennych określonych wzorem
11.3 MAPY POWIERZCHNIOWE 
11.3.1 Mapa powierzchniowa na bazie pliku danych XYZ 
11.3.1.1 Mapa powierzchniowa, zakładka Plot
11.3.1.2 Mapa powierzchniowa, zakładka Gridding 
11.3.1.3 Mapa powierzchniowa, zakładka Lighting 
11.3.1.4 Mapa powierzchniowa, zakładka Mesh  
11.3.1.5 Mapa powierzchniowa, zakładka Base
11.3.1.6 Mapa powierzchniowa, zakładka Overlay
11.3.1.7 Mapa powierzchniowa, zakładka Fill  
11.3.2 Mapa powierzchniowa na bazie siatki griddingu 
11.3.3 Mapa powierzchniowa dla funkcji dwóch zmiennych 
11.4 PREZENTACJE WIELOWARSTWOWE 3D 
12 PARAMETRY PRACY PROGRAMU 
12.1 OPCJE STERUJĄCE PRACĄ PROGRAMU 
12.2 SEKCJA PARAMETRÓW DOMYŚLNYCH DLA WYKRESÓW 
12.2.1 Przykład modyfikacji parametrów domyślnych 
13 DODATKI
13.1 DODATEK A. FORMATY PLIKÓW IMPORTU I EKSPORTU 
13.2 DODATEK B: ZAWARTOŚĆ RAPORTU O SIATCE GRIDDINGU 
13.3 DODATEK C: NOTACJA MATEMATYCZNA I ZESTAW FUNKCJI WBUDOWANYCH
14 DODATEK D: DOSTĘP DO MENU W KLASYCZNEJ FORMIE
15 INDEKS

 

Koszyk

Książek w koszyku: 0 szt.

Wartość zakupów: 0,00 zł

ebooks
covid

Kontakt

Gambit
Centrum Oprogramowania
i Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29b/22-24

31-564 Kraków

+48 12 414 3791

+48 12 414 3387


Siedziba Księgarni

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

+48 12 410 5989

+48 12 414 3767

Zobacz na mapie google

Wyślij e-mail

Subskrypcje

Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

Autoryzacja płatności

PayU

Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

PayU banki

© Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy