Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Literatura do programów

Regulamin ważny od 25.12.2014

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin precyzuje zasady realizacji zakupów w księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.gambit-ksiazki.pl.
 2. Właścicielem portalu www.gambit-ksiazki.pl jest firma Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o., w dalszych częściach regulaminu zwana Sprzedawcą , z siedzibą 31-564 Kraków, al. Pokoju 29B/22-24, NIP: 675-12-52-366, REGON: 356262922, KRS: 0000129035, adres e-mail: info@gambit.net.pl, tel: 12 414 3767, fax: 12 414 3791.
 3. Osoba dokonująca zakupów w księgarni internetowej www.gambit-ksiazki.pl – w dalszej części regulaminu zwana Klientem.

§2 Cennik oferowanych książek

 1. Wszystkie ceny podawane w katalogu księgarni są cenami brutto w polskich złotych i zawierają podatek VAT wg stawek określonych przez obowiązujące akty prawne.
 2. Ceny książek nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty te są doliczane do wartości zamówionych pozycji po wyborze przez zamawiającego formy dostawy ( formy dostawy opisane są w  §6).
 3. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§3 System rabatów

 1. Osoby dokonujące zakupów na portalu www.gambit-ksiazki.pl mogą korzystać z ogłaszanych na portalu księgarni sprzedaży promocyjnych wybranych tytułów.
 2. Osoby dokonujące regularnych zakupów mogą ubiegać się o możliwość skorzystania ze specjalnych rabatów dla stałych Klientów. Regulamin przyznawania rabatów specjalnych dla stałych Klientów dostępny jest poprzez portal księgarni.

§4 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia poprzez portal www.gambit-ksiazki.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i określonych w nim zasad sprzedaży.
 2. Składając zamówienie poprzez portal www.gambit-ksiazki.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Klient, przesyłając zamówienie do Księgarni Internetowej, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłanie przez Księgarnię Internetową automatycznego potwierdzenia przesłania zamówienia na adres e-mail Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i rejestracji zamówienia w elektronicznym systemie obsługi księgarni.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili wysłania do zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionego towaru.
 5. Zamówienia kierowane drogą elektroniczną powinny zawierać pełne dane Klienta włącznie z dokładnym adresem wysyłkowym oraz adresem e-mail w celu umożliwienia kontaktu i potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz informowania o postępach w realizacji.
 6. Zamówienia może składać osoba posiadająca konto na portalu lub osoba dokonująca jednorazowych zakupów. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.
 7. Podane w regulaminie koszty wysyłki ograniczają dostawy wyłącznie do terytorium Polski.
 8. Aby złożyć zamówienie należy wybrać książki z katalogu księgarni i przejść do procedur wysyłki zamówienia.
 9. Zamówienia od klientów przyjmowane są przez stronę internetową  www.gambit-ksiazki.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 10. Konsultacje telefoniczne lub osobiste w sprawie złożonych zamówień możliwe są w godzinach otwarcia firmy czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§5 Anulowanie zamówień

 1. Złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie przez program obsługi księgarni internetowej. Aby zagwarantować szybką realizację złożonych zamówień w tym samym lub w następnym dniu roboczym rozpoczyna się faza realizacji zamówienia.
 2. Aby anulować złożone zamówienie wymagany jest kontakt telefoniczny z Działem Wydawnictw Sprzedawcy. Jeśli zamówienie zostało złożone w godzinach otwarcia firmy, to można je anulować tylko przez kontakt telefoniczny w ciągu godziny od złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie zostało złożone poza godzinami otwarcia firmy, to można je anulować przez kontakt telefoniczny w najbliższym dniu roboczym w godzinach od 8:00 do 9:00.
 3. Klient  dokonujący telefonicznego anulowania zamówienia jest zobligowana do przesłania pisemnego wniosku o anulowanie ( faxem lub drogą elektroniczną), na adres wskazany podczas telefonicznego zgłoszenia.

§6 Dostawa

 1. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi zamówionych książek. Możliwe są następujące opcje:
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy
  • Przesyłka kurierska Fedex: 13,35 zł brutto
  • Poczta Polska – paczka ekonomiczna: 16,80 zł brutto (tylko dla zamówień do 2 kg)
  • Poczta Polska – paczka priorytetowa: 17,85 zł brutto (tylko dla zamówień do 2 kg)
 2. Zamówienia na kwotę powyżej 500 zł brutto wysyłane są przesyłką kurierską na koszt Sprzedawcy.
 3. W każdej przesyłce wraz z zamówionym towarem dostarczana jest faktura VAT, jako udokumentowanie dokonanej transakcji.
 4. Koszty wysyłki kalkulowane są dla wysyłki na terytorium Polski.
 5. Klient podczas odbioru przesyłki z zamówionym towarem jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej protokół powstałej szkody. Protokół szkody powinien być przesłany do Sprzedawcy razem z reklamacją, jeśli uszkodzenie opakowania będzie powodem uszkodzenia towaru i rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

§7 Formy płatności

 1. Za zakupy realizowane w księgarni internetowej na portalu www.gambit-ksiazki.pl można dokonywać płatności elektronicznych poprzez system PayU lub płatności tradycyjnych (przedpłaty lub płatność po odbiorze towaru) bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Klient może skorzystać z jednej z form płatności:
  • PayU:
   • autoryzowana płatność kartą kredytową za pomocą systemu gwarantującego bezpieczeństwo transakcji,
   • bezpieczny e-przelew dokonywany z bankowego konta osoby zamawiającej po bezpośrednim przekierowaniu do banku z systemu PayU.
  • Przedpłata: płatność w tradycyjnej formie jako przelew na podstawie elektronicznej faktury Proforma –termin płatności do 7 dni od daty wystawienia proformy.
  • Płatność przelewem po odbiorze zamówionych książek: forma zapłaty dostępna dla stałych Klientów portalu, posiadających specjalne uprawnienia – termin płatności do 7 lub 14 dni od daty wystawienia faktury.

§8 Czas realizacji zamówień

 1. Wszystkie pozycje znajdujące się w katalogu księgarni można zamówić za pośrednictwem strony internetowej.
 2. W szczegółowym opisie książki umieszczona jest informacja o dostępności wybranych pozycji książkowych oraz terminie realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia na publikacje dostępne na bieżąco realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Dla książek, które muszą być sprowadzone od wydawców zagranicznych na potrzeby indywidualnego Klienta  termin realizacji zamówienia to 10-20 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, zamówienia składane w soboty, niedziele lub w  święta będą realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

§9 Etapy realizacji zamówień

 1. Przyjęcie złożonego przez stronę www zamówienia zostaje potwierdzone drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu PayU po zaksięgowaniu przedpłaty (100% zaliczki na zamówione książki i koszty ich wysyłki do zamawiającego) na koncie Sprzedawcy zamówione pozycje, w zależności od ich statusu, zostają wysłane do Klienta lub zamówione u wydawcy, a zamówienie przechodzi w stan oczekiwania na dostawę książek.
 3. Przy wyborze opcji Przedpłaty, Klient otrzyma w załączniku drogą elektroniczną fakturę Proforma, zawierającą wszystkie dane niezbędne do uiszczenia należności. Wszystkie dalsze procedury przebiegają jak w przypadku wyboru systemu PayU.
 4. Każdorazowo Klient otrzymuje drogą elektroniczną informacje o bieżącym statusie zamówienia. Dotyczy to wyłącznie zarejestrowanych użytkowników, czyli tych którzy posiadają konto osobiste na portalu księgarni.
 5. Firma Gambit może odmówić realizacji zamówienia, jeśli Klient nie wypełni wymogów niniejszego regulaminu, a w szczególności nie dokona płatności z tytułu zamówienia. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§10 Reklamacje

 1. Jeśli zamówione i dostarczone książki posiadają wady lub dostawa jest niezgodna z zamówieniem, to Klient może skorzystać z procedury reklamacyjnej.
 2. Uprawnienie do reklamacji przysługuje Klientowi w ciągu 2(dwóch) lat ( rękojmia) od daty doręczenia towaru pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 14-stu dni od daty jej wykrycia.
 3. Klientowi w ramach reklamacji przysługuje wymiana (uwzględnienie reklamacji stanowi podstawę wymiany wadliwego egzemplarza książki na pełnowartościowy) lub obniżenie ceny towaru ( w przypadku wady nieistotnej z punktu widzenia użytkowania książki i udowodnionej sprzedawcy, że nie powstała wskutek użytkowania książki) pod warunkiem zastosowania stosownej procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamacja powinna być zgłaszana pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  i przesłana faksem lub drogą elektroniczną ( format pdf jako załącznik do listu). Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie i Klient otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie jej załatwienia.
 5. Jeśli reklamacja dotyczy wad i niedogodności spowodowanych przez Sprzedawcę, będzie rozpatrzona w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po wpływie reklamacji. Odwołanie od raz przyjętej już reklamacji będzie rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych.
 6. Czas rozpatrywania reklamacji wynikających z winy wydawców książek i tym samym niezależnych od Sprzedawcy, jest uzależniony od rodzaju działań, które muszą być podjęte dla wyjaśnienia nieporozumienia. W takim przypadku Sprzedawca rozpocznie działania wyjaśniające z wydawcą książek w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji.
 7. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, po szczegółowych pisemnych uzgodnieniach ze Sprzedawcą dotyczących charakteru zgłoszenia reklamacyjnego oraz zasad transportu książki odsyła wadliwy towar na adres podany w §1 p.2.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

§11 Odstąpienie od umowy

 

 

 

 

 1. Klient zobowiązuje się odesłać zamówiony towar i wypełnione oświadczenie (oryginał) odstąpienia od umowy na adres podany w §1 p.2.
 2. Zwrot pieniędzy dokonany będzie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru oraz towaru na konto bankowe z którego Sprzedawca otrzymał płatność od Klienta ( chyba, że Klient w oświadczeniu odstąpienia od umowy poda inny numer rachunku do zwrotu środków).
 3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
 4. Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zamówień na książki z informacją o dostępności : dostawa 10-20 dni , które zostały dostarczone bez żadnych wad ( książki zamawiane u wydawców zagranicznych na indywidualne życzenie Klienta ).O statusie zamawianego towaru Klient jest informowany na etapie składania zamówienia przez stronę internetową księgarni.

§12  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń sp. z o.o. z siedzibą 31-564 Kraków, al. Pokoju 29B/22-24, NIP: 675-12-52-366, REGON: 356262922, KRS: 000012.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883) w  sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z ustawą Klient księgarni www.gambit-ksiazki.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. Dane mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym m.in. informowania o statusie zamówienia lub uzyskania opinii klienta dotyczącego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 3. Klient w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z realizacją zamówienia, w tym marketingowych.

§13  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu www.gambit-ksiazki.pl.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna.
 4. Księgarnia internetowa www.gambit-ksiazki.pl używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu obsługi Klientów.
 5. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej księgarni, komentarze lub zgłoszenia dotyczące ewentualnych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@gambit.net.pl.
 6. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudzień 2014.

 

ZAŁACZNIKI :

 

Załącznik nr 1  - oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 -  formularz reklamacji

Koszyk

Książek w koszyku: 0 szt.

Wartość zakupów: 0,00 zł

ebooks
covid

Kontakt

Gambit
Centrum Oprogramowania
i Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29b/22-24

31-564 Kraków

+48 12 414 3791

+48 12 414 3387


Siedziba Księgarni

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

+48 12 410 5989

+48 12 414 3767

Zobacz na mapie google

Wyślij e-mail

Subskrypcje

Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

Autoryzacja płatności

PayU

Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

PayU banki

© Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy