Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Literatura do programów

Informacje szczegółowe o książce

Surfer® Podręcznik użytkownika oraz Instalacja i podstawy obsługi programu - ISBN 9788392053163

Surfer® Podręcznik użytkownika oraz Instalacja i podstawy obsługi programu

ISBN 9788392053163

Autor: Zbigniew Galon

Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Dostępność: Wysyłka w ciągu 2-3 dni

156,45 zł

Cena: 49,90 zł


ISBN13:      

9788392053163

Autor:      

Zbigniew Galon

Oprawa:      

Paperback

Rok Wydania:      

2009

Ilość stron:      

402

Podręcznik, który oddajemy w ręce użytkowników programu SURFER jest pierwszą od wielu lat pozycją książkową poświęconą temu programowi. Celem, jaki nam przyświecał, było przekazanie czytelnikowi materiału pozwalającego na zapoznanie się z możliwościami programu w zakresie tworzenia map i edycji ich parametrów. Podręcznik zawiera przegląd większości procedur oferowanych przez program, zakłada on jednak umiejętność użytkownika poruszania się po aplikacjach środowiska Windows.

W kolejnych rozdziałach omówiona została praca z danymi wejściowymi XYZ, proces tworzenia regularnej siatki wartości (gridding), zagadnienie wizualizacji danych w formie różnego rodzaju map oraz edycji ich parametrów, procedury obliczeniowe wykonywane na regularnych siatkach wartości oraz zagadnienia tworzenia prezentacji wielowarstwowych.

W niniejszym tekście termin gridding będzie używany zamiennie w zależności od kontekstu dla określenia algorytmu, którego efektem jest proces wyznaczania regularnej siatki wartości lub sama regularna siatka wartości, która jest podstawą wszelkich obliczeń i wizualizacji mapowych w programie SURFER.

Ćwiczenia praktyczne do wykonania na komputerze bazują na plikach przykładowych, które są ulokowane w podkatalogu Samples na ścieżce, na której jest zainstalowany SURFER. Gdyby się okazało, że w kolejnych wersjach programu brak jest któregoś z plików z przykładami, to wszystkie pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń zawartych w niniejszym podręczniku, dostępne są do kopiowania na stronie www.surfer.net.pl.

Akapit oznaczony jak powyżej identyfikuje fragmenty książki, które zawierają ćwiczenia do praktycznego wykonania. Opisane w niniejszej książce ćwiczenia czytelnik może przeprowadzić na dowolnym zestawie danych. Wszędzie tam, gdzie jako dane wejściowe do ćwiczenia niezbędny jest plik z rozszerzeniem dat, czytelnik może posłużyć się dowolnym plikiem danych XYZ, pod warunkiem, że jego format odpowiada wymogom programu SURFER. Szczególne wymogi odnośnie tego rodzaju pliku opisane są w dodatku D ("Formaty plików tekstowych używanych przez program SURFER"). Jeśli jako dane wejściowe dla ćwiczenia użyty jest plik z rozszerzeniem grd, to czytelnik może użyć plik DEMOGRID.GRD, który powstaje jako "produkt pośredni" w ćwiczeniu 1, gdy do ćwiczenia użyć dane wejściowe z pliku DEMOGRID.DAT.

Rysunki, ćwiczenia i tabele w tekście niniejszego podręcznika są numerowane, aby ułatwić odwołania do nich z różnych fragmentów opracowania. Numeracja, jako pierwszy człon zawiera numer rozdziału, po którym następuje kolejny numer rysunku, ćwiczenia lub tabeli w danym rozdziale.

Podręcznik zawiera wiele ogólnych informacji o pracy programu i realizowanych procedurach, dlatego może być wykorzystany przez użytkowników różnych jego wersji. Jednak odwołania do elementów interfejsu użytkownika bazują na wersji 8 i 9 programu, dlatego do użytkowników tych wersji jest szczególnie adresowany.

Charakter zmian wprowadzonych w wersji 9 w porównaniu do wersji 8 spowodował, iż podręcznik niniejszy może stanowić przewodnik po programie SURFER w równym stopniu przydatny dla użytkowników obu wersji. Równocześnie przyjęta struktura podręcznika pozwala użytkownikom, którzy dokonali aktualizacji do wersji 9, w pełni wykorzystać doświadczenie nabyte przy wykorzystywaniu wersji 8 i połączyć go z bardzo szybkim zorientowaniem się w zmianach wprowadzonych w wersji 9.

Akapity, które zawierają informacje tylko dla jednej z tych wersji będą oznaczone ikonami lub , pozostałe akapity podręcznika aktualne są dla obu wersji programu.

Spis treści:
1 CO ZAWIERA TEN PODRĘCZNIK?
1.1 CZĘSTO UŻYWANE POJĘCIA
2 DO CZEGO SŁUŻY SURFER?
2.1 PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU
2.2 CYKL PRACY Z PROGRAMEM, CZYLI JAK POWSTAJE MAPA?
2.3 PRZYKŁADOWE PREZENTACJE
2.3.1 Ukształtowanie terenu, mapa izolinii
2.3.2 Dwuwarstwowa mapa izolinii góry św. Heleny
2.3.3 Wielowarstwowe mapy doliny Wisły pod Krakowem
2.3.4 Mapa warstwowa Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim
2.3.5 Rozkład parametru na podkładzie z mapy skanowanej
3 PIERWSZA MAPA IZOLINII
4 INTERFEJS U??YTKOWNIKA
4.1 USTAWIANIE PARAMETRÓW PRACY PROGRAMU
4.1.1 Główne parametry systemowe
4.1.2 Parametry systemowe okna edycji mapy
4.1.3 Parametry linijki pionowej i poziomej oraz punktów siatki
4.1.4 Wewnętrzne parametry systemowe
4.1.5 Procedura uaktualniania wersji programu
4.1.6 Sterowanie wyględem interfejsu użytkownika
4.2 ATRYBUTY PROSTYCH OBIEKTÓW GRAFICZNYCH
4.2.1 Atrybuty punktu
4.2.2 Atrybuty linii
4.2.3 Atrybuty wypełnienia obszaru
4.2.4 Atrybuty tekstu
4.2.5 Wybór koloru obiektów indywidualnych
4.2.6 Wybór rodzaju kreskowania linii
4.2.7 Wybór deseniu wypełnienia obszaru
4.2.8 Wybór mapy kolorów
4.3 OPCJE NEMU GŁÓWNEGO
4.3.1 Menu główne - opcja File
4.3.2 Menu główne - opcja Edit
4.3.3 Menu główne - opcja View
4.4 ELEMENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
4.4.1 Paski narzędziowe
4.4.2 Linijki wyskalowane w jednostkach strony
4.4.3 Manager obiektów
4.4.4 Sterowanie powiększeniem obszaru roboczego
4.5 PRACA Z MANAGEREM OBIEKTÓW
4.5.1 Wstawianie prostych obiektów graficznych
4.5.2 Zmiany w strukturze obiektów przez opcje Arrange
4.6 ZMIANA ROZMIARU STRONY: FILE + PAGE SETUP
4.7 KONFIGUROWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMU PO INSTALACJI
4.8 PRZYSTOSOWANIE INTERFEJSU DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA
5 PRACA Z ARKUSZEM DANYCH
5.1 OTWIERANIE PLIKÓW
5.2 MENU GŁÓWNE OKNA ARKUSZA DANYCH
5.2.1 Jak działa opcja Track Cursor?
5.2.2 Obliczenia w arkuszu danych
5.2.2.1 Operacje na grupach danych
5.2.3 Obliczenia statystyczne
5.3 ZAPISYWANIE I DRUKOWANIE ARKUSZA
5.4 OGRANICZENIA WIELKOŚCI ARKUSZA
6 GRIDDING CZYLI REGULARNA SIATKA WARTOŚCI
6.1 TWORZENIE REGULARNEJ SIATKI WARTOŚCI
6.2 PROCEDURA GRIDDINGU
6.2.1 Opcja Grid w menu głównym
6.2.2 Okno edycji siatki griddingu
6.2.3 Procedury wyboru kolorów
6.2.4 Generowanie siatki wartości na bazie danych XYZ
6.2.4.1 Wybór zmiennych i ich charakterystyka
6.2.4.1.1 Filtracja danych wejściowych
6.2.4.1.2 Podgląd danych wejściowych
6.2.4.1.3 Parametry statystyczne danych wejściowych
6.2.4.2 Parametry geometrii regularnej siatki wartości
6.2.4.3 Wybór metody griddingu
6.2.4.4 Zestawienie parametrów metod griddingu
6.2.4.4.1 Anizotropia
6.2.4.4.2 Opcja Search w procedurze griddingu
6.2.4.4.3 Procedura griddingu i nieciągłości (uskoki)
6.2.4.5 Procedura oceny jakości griddingu
6.2.4.6 Raport griddingu
6.2.5 Wielkość pliku danych
6.2.6 Porównanie metod griddingu
6.2.7 Wskazówki wyboru metody griddingu
6.2.7.1 Interpolatory dokładne i wygładzające
6.2.7.2 Jakościowe kryteria doboru metody griddingu
6.2.7.3 Dobór metody griddingu ze wzglądu na wielkość pliku danych
6.2.8 Eliminacja ujemnych wartości w węzłach siatki
6.3 PRZEGLĄD METOD GRIDDINGU
6.3.1 Invers Distance to a Power
6.3.2 Kriging
6.3.2.1 Podstawy metody
6.3.2.2 Wariogram
6.3.2.3 Modelowanie wariogramu
6.3.2.3.1 Siatka wartości wariogramu
6.3.2.3.2 Modelowanie wariogramu bezkierunkowego
6.3.2.3.3 Zmiana typu modelu wariogramu
6.3.2.3.4 Wybór parametrów modelu wariogramu
6.3.2.3.5 Parametr Nugget Effect
6.3.2.3.6 Modelowanie anizotropii wariogramu
6.3.2.4 Rola wariogramu w procedurze griddingu
6.3.2.5 Modelowanie wariogramu, wskazówki praktyczne
6.3.2.6 Zaawansowane parametry metody Kriging
6.3.3 Minimum Curvature
6.3.4 Natural Neighbor
6.3.5 Nearest Neighbor
6.3.6 Polynomial Regression
6.3.7 Radial Basic Function
6.3.8 Modified Shepard's Method
6.3.9 Triangulation wit h Linear Interpolation
6.3.10 Moving Average
6.3.11 Data Metrics
6.3.11.1 Data Metrics - wskazówki praktyczne
6.3.12 Local Polynomials
6.4 OPERACJE NA SIATKACH WARTOŚCI
6.4.1 Siatka wartości dla funkcji określonej wzorem
6.4.2 Funkcje elementarne i specjalne a siatka wartości
6.4.3 Metody analizy matematycznej
6.4.3.1 Parametry z grupy Directional Derivatives
6.4.3.2 Parametry z grupy Terrain Modeling
6.4.3.3 Parametry z grupy Differential & Integral Operator
6.4.3.4 Parametry z grupy Fourier & Spectral analysis
6.4.4 Metody analizy obrazów
6.4.4.1 Definiowane, liniowe filtry konwolucyjne
6.4.4.2 Predefiniowane, liniowe filtry konwolucyjne
6.4.4.3 Filtry nieliniowe
6.4.4.4 Przykład filtracji siatki wartości
6.4.5 Wygładzanie metodą spline
6.4.6 Usuwanie węzłów siatki przy stałej geometrii
6.4.7 Zmiana formatu zapisu siatki
6.4.8 Podzbiory siatki wartości
6.4.9 Przekształcenia geometryczne
6.4.10 Nakładanie siatek w tym samym układzie współrzędnych
6.4.11 Obliczenia objętości i powierzchni
6.4.12 Przekroje mapy
6.4.12.1 Wykres przekroju jako mapa bazowa
6.4.13 Residua i wartość powierzchni w dowolnym punkcie
6.4.14 Grid Node Editor
7 TWORZENIE MAP
7.1 RODZAJE MAP
7.1.1 Zmiana wyglądu osi liczbowych
7.1.2 Parametry edycji mapy jako obiektu złożonego
7.1.3 Mapa izolinii
7.1.3.1 Okno edycji mapy izolinii, zakładka General
7.1.3.2 Okno edycji mapy izolinii, zakładka Levels
7.1.3.3 Okno edycji mapy izolinii, zakładka View
7.1.3.4 Okno edycji mapy izolinii, zakładka Scale
7.1.3.5 Okno edycji mapy izolinii, zakładka Limits
7.1.3.6 Okno edycji mapy izolinii, zakładka Background
7.1.3.7 Okno edycji mapy izolinii, zakładka Layer
7.1.3.8 Przykład edycji parametrów mapy izolinii
7.1.4 Przestrzenny obraz siatki wartości
7.1.4.1 Przestrzenny obraz siatki wartości, zakładka General
7.1.4.2 Przestrzenny obraz siatki wartości, zakładka Z Levels
7.1.4.3 Przestrzenny obraz siatki wartości, zakładka Color Zones
7.1.4.4 Edycja parametrów przestrzennego obrazu siatki wartości
7.1.5 Mapa powierzchniowa
7.1.5.1 Mapa powierzchniowa, zakładka General
7.1.5.2 Mapa powierzchniowa, zakładka Mesh
7.1.5.3 Mapa powierzchniowa, zakładka Lighting
7.1.5.4 Mapa powierzchniowa, zakładka Overlays
7.1.6 Mapa wektorowa
7.1.6.1 Mapy wektorowe, zakładka Symbol
7.1.6.2 Mapy wektorowe, zakładka Scaling
7.1.6.3 Edycja parametrów mapy wektorowej
7.1.7 Mapa rastrowa
7.1.8 Mapa reliefowa
7.1.9 Mapa punktów
7.1.9.1 Korekta położenia etykiet punktów
7.2 MAPY WIELOWARSTWOWE
7.2.1 Mapa bazowa i struktura pliku bln
7.2.1.1 Atrybuty obiektów mapy bazowej
7.2.1.2 Opcja Empty Base Map
7.2.2 Tworzenie pliku bln przez digitalizację
7.2.3 Tworzenie mapy wielowarstwowej
7.2.4 Pozycjonowanie map
7.2.5 Skalowanie mapy
8 AUTOMATYZACJA PRACY POPRZEZ JĘZYK SKRYPTOWY
8.1.1 Przykładowy skrypt automatycznego uruchamiania wizualizacji
8.1.2 Przykład współpracy z MS Word
9 IMPORT I EKSPORT DANYCH
9.1 MOŻLIWOŚCI EKSPORTU
9.2 MOŻLIWOŚCI IMPORTU
10 USTAWIENIA STRONY I WYDRUK MAPY
10.1 USTAWIENIA STRONY
10.2 ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI DRUKARKI I DRUKOWANIA
10.3 WYDRUK NAGŁÓWKA I STOPKI
11 DODATKI
11.1 DODATEK A: INSTALACJA PROGRAMU
11.2 DODATEK B: PODGLĄD MAPOWANIA KLAWIATURY
11.3 DODATEK C: ZAWARTOŚĆ RAPORTÓW
11.3.1 Typowe elementy raportów
11.3.2 Zawartość raport griddingu
11.3.3 Zawartość raportu Cross Valitation
11.3.4 Zawartość raportu obliczeń objętości i powierzchni
11.3.5 Raport statystyczny danych wejściowych
11.3.6 Raport procedury griddingu modelowania wariogramu
11.3.7 Raport własności wariogramu
11.3.8 Raport własności siatki wartości
11.4 DODATEK D: FORMATY PLIKÓW TEKSTOWYCH UŻYWANYCH PRZEZ PROGRAM SURFER
11.4.1 Pliki z separatorami o swobodnej strukturze
11.4.2 Pliki z separatorami o ustalonej strukturze
11.4.2.1 Struktura pliku bln
11.4.2.2 Struktura pliku bna
11.5 DODATEK E: LISTA FORMATÓW PLIKÓW
12 INDEKS

Koszyk

Książek w koszyku: 0 szt.

Wartość zakupów: 0,00 zł

ebooks
covid

Kontakt

Gambit
Centrum Oprogramowania
i Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29b/22-24

31-564 Kraków

+48 12 414 3791

+48 12 414 3387


Siedziba Księgarni

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

+48 12 410 5989

+48 12 414 3767

Zobacz na mapie google

Wyślij e-mail

Subskrypcje

Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

Autoryzacja płatności

PayU

Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

PayU banki

© Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy